Tisztelt Olvasó!

Weboldalunkkal próbálunk segítségére lenni minden joakaratú embernek, aki szeretné megismerni Isten terveit és akaratát. Próbáljuk olvasóinkat segíteni a rendszeres Biblia tanulmányozásban, hogy hitünk és reménységünk az igazságban nővekedjen. Tanulmányainkban szigorúan a Bibliához ragaszkodunk, minden vallástól, irányzattól, filozófiától függetlenűl. Próbálunk teljes mértékben tartozkodni a dogmáktól, babonáktól, vitáktól, olvasóinkat a Szentírás részletes és gondos megvizsgálására serkenteni.

... mert nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét; hanem mint a kik szemlélői voltunk az ő nagyságának ... és igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, a melyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben; Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból. Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Lélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei. (2Peter 1:16-21)

Adatbázisunk folyamatosan bővűl, naponta jelenhetnek meg új cikkek. Kérdéseit e-mailba várjuk. A weboldalunkon megjelent cikkek vagy részletek csak a forrás (utalás a cikk eredeti helyére) megjelőlésével együtt használhatóak fel.


Ajánlott ingyenes(nyílt forráskód) számítógépes Biblia program, Windows és Linux operácíós rendszer alá is (Károli). Ajánlott operácíós rendszer: UbuntuAmennyiben kérdései vannak, vagy szeretne többet megtudni egy adott témáról, várjuk levelét, vagy adj hozza a Kedvenceidhez!