Énekek éneke

A könyv címe magyarul rövidítése az első versnek, Énekek éneke, mely Salamoné. Az énekek éneke egy magasabb fokú kifejezés úgy, mint pl. az istenek Istene az uraknak Ura a királyok Királya az egeknek Ege, vagy a szentek Szentje. E könyv szerzője Salamon volt, aki ezenkívűl más ezeröt ének szerzését tulajdonítják neki. (I Kir 4:32). Az Énekek ének ihletés alatt íródott, és ezáltal prófétai jelentőséggel bír.

Két jellem emelkedik ki ebben az énekben: egy férfi, Salamon, és egy sulemita nő. Mindkét név békéset jelent. A Sulemita a Salamonnak nőnemű héber alakja. (1:5. 3.7,9,11. 6:13. 8.11,12). A könyv a következő részekre bontható: a menyasszony szerelmét énekli a vőlegény iránt, méltatlanságát vallja meg, azt óhajtja, hogy a nyájhoz és a pásztor sátrához legyen vezetve. A vőlegény leírja a menyasszonyt, és magasztos ígéreteket tesz, (1:1-17). Le van írva szerelműk és hívja menyasszonyát, (2.1-17). A menyasszony a vőlegény hiányáról, és ennek kereséséről, majd megtalálásáról beszél (3.1-11). A vőlegény ecseteli a menyasszonyt, és szerelmi vallomást tesz (4:1-16.) A vőlegény hívja menyasszonyát, megtudja, hogy elment. A lány Jeruzsálem leányainak kérdésére felelve részletes leírást ad vőlegényéről (5:1-16). Az utolsó versben a menyasszony kéri a vőlegényt, hogy jöjjön minél hamarabb. (7:10. 8:14.)

Az Énekek Énekének lényege a vőlegény és a menyasszony közötti kölcsönös szerelem. Ez egy dráma formájában bemutatott lírai idill, amely jelképes vagy képletes. Drámai jellege párbeszédeiben van bemutatva, amely tele van drámai cselekvéssel és helyzetekkel. A könyv témája a házasságon belüli igazi szerelem. Összetétele költőies, természetes szépséggel, őszinte és tiszta a bibliai jelkép tekintetében.

A könyvnek jelképes beszéde igazolva van a teljes Írásban, Jézus Krisztusra mint vőlegényre utal, még akkor is, ha ez a könyv nincs is közvetlenűl idézve a görög Keresztény Iratokban. Jelképes jövendőlése megtalálható a következő szövegekben: Máté 9:15. II Kor 11:2. Jel 19:7-9. 21:2,9.

Sokak szerint e könyv Kánonja kétségbe van vonva mível Isten neve nincs említve. Ugyanez az alaptalan kifogás jelenik meg az Eszter könyvével kapcsolatosan is. Az Énekek énekében mindenképpen megjelenik a Jahve név. A 8. fejezet 6. verse azt mondja: Tégy engem, mint egy pecsétet a te szívedre, mint egy pecsétet a te karodra: mert erős a szeretet, mint a halál, kemény mint a sír a buzgó szerelem, lángjai, tűznek lángjai, Jah lángjai (Rotterham). A zsidó írnokok azon ötlete, hogy ne írják le a Jahve nevet, mint az emberi szeretet forrása, abból ered, hogy ők nem akarták összehasonlítani a Hadessel. Ez késztette a nyugati fordítókat arra, hogy Isten nevét eltávolítsák ebből az egyedüli szövegből, ahol előfordul az isteni név.

Amennyiben kérdései vannak, vagy szeretne többet megtudni egy adott témáról, várjuk levelét, vagy adj hozza a Kedvenceidhez!